Olej CBD na bezsenność

Aż 30 – 50% badanych dorosłych zgłasza problemy z bezsennością. Niestety dzisiejszy styl życia nie rokuje poprawy tej statystyki. Czy może jednak wpłynąć na nią CBD?


Bezsenność - co to jest? Jakie są objawy bezsenności?

Z terminem tym z pewnością zetknął się każdy z nas. Zwyczajowo rozumiemy to jako problem z zasypianiem oraz z występującym wybudzaniem się w nocy. Oczywiście zawiera się to w definicji tej dolegliwości, jednak do pełnego wyjaśnienia musimy uwzględnić coś jeszcze. Otóż bezsennością nazywamy także sytuacje, gdy pacjent przesypia całą noc jednak odczuwa on, że jego sen jest słabej jakości i nie czuje się po nim wypoczęty. W zasadzie zawsze najważniejsze w diagnostyce omawianej choroby jest subiektywne ocena, że jakość snu i wszystkie problemy wspomniane wcześniej upośledzają funkcjonowanie pacjenta w trakcie dnia. Każdy z nas przecież zna osobę, która śpi względnie krótko, np. 4 lub 5 godzin i uważa, że jest wypoczęta i taki sen jest dla niej wystarczający. W takim wypadku nie możemy mówić o bezsenności.


Jak rozpoznać bezsenność?

Poza krytyczną oceną pacjenta, że brak dobrego jakościowo snu zakłóca jego funkcjonowanie w ciągu dnia, do postawienia diagnozy potrzebne jest także kryterium czasowe trwania dolegliwości. Aby postawić rozpoznanie konieczne jest, aby objawy trwały minimum jeden miesiąc. Wyjątkiem jest jednak tzw. bezsenność przygodna trwająca kilka dni. Ona jednak często nie wymaga leczenia, a jeśli już to poprawę przynoszą doraźne leki w niskiej dawce.


Leczenie bezsenności

Obecnie mamy do dyspozycji wiele środków farmakologicznych. Wykorzystywane są także techniki terapii poznawczo-behawioralnej. Jeżeli możliwe jest uchwycenie przyczyny problemów ze snem zawsze dąży się do leczenia przyczynowego dolegliwości. Czynnikami indukującymi są zazwyczaj:

  • stosowanie substancji psychoaktywnych
  • zaburzenia lękowe
  • nadmierny stres
  • zamartwianie się życiowymi problemami oraz ich rozpamiętywanie
  • złe nawyki związane z „chodzeniem spać”

W powyższych sytuacjach psychoterapia ukierunkowana na dany problem może zażegnać bezsenność. Lekami zazwyczaj wykorzystywanymi w terapii są zazwyczaj: hydroksyzyna, niebenzodiazepinowi agoniści GABA, benzodiazepiny (grupa środków używana bardzo ostrożnie, gdyż jej stosowanie powyżej 5 tygodni bardzo często prowadzi do uzależnienia) leki przeciwdepresyjne a nawet leki przeciwpsychotyczne. Doboru farmaceutyku i jego dawki dokonuje lekarz indywidualnie w stosunku do każdego pacjenta.


CBD na bezsenność

Wśród entuzjastów kannabidiolu krąży przekonanie, że substancja ta przynosi bardzo pozytywne skutki w przypadku problemów ze snem. Jednakże bardzo często sami użytkownicy produktów zawierających wspomnianą substancję skarżą się, że uzyskali efekt inny niż oczekiwali, tzn. zamiast poprawienia jakości snu i ułatwienia zasypiania odczuli nadmierne pobudzenie, które wręcz pogłębiło ich problem. Czy możliwe jest, aby dana substancja chemiczna wywoływała przeciwstawne skutki u różnych użytkowników? Jeśli tak, to od czego to zależy? Aby odpowiedzieć sobie na te pytania zapoznajmy się z kilkoma badaniami naukowymi oraz testami jakie podczas nich przeprowadzono, które pozwolą nam przyjrzeć się wpływowi CBD na nasz sen.


Nie tylko olej – skuteczność różnych metod przyjmowania CBD.


Jakie wyniki przyniosły badania wpływu CBD na problemy ze snem?

W pewnym badaniu, w którym naukowcy skoncentrowali się wyłącznie na skutku CBD na długość snu podczas dnia próbę przeprowadzono na szczurach, którym podawano od 10 do 40 mg/kg kannabidiolu. Następnie monitorowano czas ich snu oraz długość fazy REM snu. W obydwu przypadkach doszło do wydłużenia trwania tych parametrów.

W 2018 roku próbie poddano ludzi, dokładnie 70 ochotników. Pod uwagę wzięto składowe PSQI – kwestionariusz, na podstawie którego określa się jakość snu pacjenta. Powyższe cechy monitorowano po podaniu CBD badanym. Obserwowane parametry nie uległy znacznej zmianie co wskazywało na brak efektu kannabidiolu na jakość snu wśród biorących udział w eksperymencie. W omówionych powyżej próbach brano pod uwagę, zarówno wśród ludzi jak i szczurów, jedynie przypadki zdrowe tj. bez innych współtowarzyszących chorób.

Przeanalizujmy teraz wynik pewnej próby klinicznej w przypadku dziecka obarczonego zaburzeniami lękowymi. Wspomniany pacjent miał 10 lat i był bezskutecznie leczony z powodu nerwicy (zaburzenie lękowe). Postanowiono wdrożyć do terapii olejek CBD. Efekty były bardzo dobre. Intensywność lęków spadła oraz problemy związane ze snem uległy znacznemu zmniejszeniu. Inną chorobą, w przypadku której wiąże się duże nadzieje z kannabidiolem jest zespół stresu pourazowego. Prowadzono wiele prób na tym polu i wyniki okazywały się obiecujące. Przytoczmy sobie jednak najnowsze dostępne w chwili pisania artykułu. Aż 38% badanych przyznało, że podawana substancja poza zmniejszeniem dolegliwości związanych z doświadczaną chorobą znacznie poprawiła jakość ich snu oraz zredukowała częstość trapiących ich koszmarów w ciągu nocy.

Badania naukowe nad zastosowanie CBD na bezsenność


Sprawdź inne schorzenia, przy których olej CBD może okazać się pomocny


Przeanalizowaliśmy już eksperymenty, których wyniki przemawiają za korzystnym wpływem CBD na bezsenność oraz takie, w których nie zauważono znaczących korzyści. Jak widzimy, temat ten jest skomplikowany. Tak naprawdę możemy zauważyć, że mechanizmy, które biorą udział w tych zjawiskach są dla nas bardzo słabo znane. Jednak, aby zapoznać się z tematem rzetelnie musimy skonfrontować się z jeszcze jednym problemem: Czy możliwe jest, aby CBD przejawiał właściwości…pobudzające? Okazuje się, że jest to możliwe. W 2003 roku postanowiono sprawdzić w jaki sposób na czujność w trakcie dnia wpływają dwa kannabinoidy: THC oraz CBD zmieszane w dwóch proporcjach. W pierwszej użyto takich samych ilości substancji, w drugiej zaś była przewaga THC. Wpływ tego ostatniego na jakość snu wśród ludzi jest nieco lepiej poznany. Powoduje on sedację i wzmaga poczucie senności, jednak upośledza pamięć po epizodzie podania. Naukowców interesowało jednak to jakie efekty wywoła CBD. Okazało się, że dawka 15 mg kannabidiolu działała pobudzająco i zmniejszała uczucie senności. Dodatkowo, była w stanie odwrócić efekt działania THC po jego wcześniejszym podaniu.


Różne badania – różne wyniki. Niejednoznaczny wpływ CBD na sen

Jak widzimy rezultaty różnych prób przyniosły nam inne, czasami przeciwstawne wyniki. Czy to oznacza, że CBD może działać w różny sposób? Nie do końca tak jest. Po pierwsze, mimo tego, że ludzi są ssakami podobnie jak szczury i myszy to działanie danych substancji może być nieco inne w tych przypadkach. Inną kwestią jest jakość produktów zawierających CBD. Nie jest tajemnicą, że na szczycie „hypu” na medyczną marihuanę na rynku jest bardzo dużo słabej jakości produktów, które niestety bardzo często zanieczyszczone są THC. Ta substancja jak wiemy działa „usypiająco” i możliwym jest, że przy stosowaniu produktów zawierających wysoce zanieczyszczoną próbkę przez ten związek to właśnie jego skutki mogą być najbardziej odczuwalne. Zauważmy też, że najskuteczniejsze działanie w walce z bezsennością zaobserwowano u pacjentów obarczonych innymi chorobami, na które kannabidiol miał korzystny wpływ. Być może poprawa jakości snu jest wtórna na skutek załagodzenia objawów „podstawowych chorób”? Pamiętajmy, że nerwice oraz zespół stresu pourazowego są jednostkami, gdzie problemy ze snem są powszechne.


Podsumowując, widzimy, że temat wymaga jeszcze dalszych badań. Nie znamy do tej pory precyzyjnego mechanizmu wpływu CBD na procesy związane ze snem. Być może jak je odkryjemy będziemy mogli jednoznacznie stwierdzić jaki wpływ na sen i czuwanie ma ten związek. Na pewno należy pamiętać, że znaczna część produktów z CBD jest zanieczyszczona THC, więc warto postawić na rzetelne źródło wysokojakościowych preparatów.


Poradnik: jak wybrać najlepszy olej CBDChcesz sprawdzić czy olej CBD pomoże na Twoje problemy ze snem?
Wybierz jeden z produktów Eir Health: