CBD na migrenę

Ból głowy dotyka każdego z nas. Statystycznie jest to jedna z najczęściej występujących chorób w społeczeństwie, gdyż szacuje się, że może na nią cierpieć 4-20% ogółu ludzi. Czy olej CBD jest skutecznym lekarstwem na częste bóle głowy?


Czym jest migrena?

Pierwsze nasze skojarzenie związane z tą dolegliwością jest słuszne – są to bóle głowy, które mają charakter napadowy i charakteryzują się pewnymi cechami. Atak może trwać od 4 do 72 godzin. Ból występuje po jednej stronie głowy, ma charakter pulsujący o średnim lub silnym natężeniu. Pogarsza go: aktywność fizyczna, a czasami światło, zapach. Niejednokrotnie przebiega on z towarzyszącymi nudnościami oraz wymiotami.


Typy migreny

Ze względu na występowanie dodatkowych symptomów neurologicznych wynikających z „włączenia” ośrodków kory mózgowej lub pnia mózgu podczas ataku migreny, omawiane schorzenie dzielimy na:

 

  • Migrenę bez aury – nie poprzedzają jej inne dolegliwości pochodzące z pnia mózgu lub kory mózgowej
  • Migrenę z aurą – przed wystąpieniem bólów głowy pojawiają się inne symptomy. Są to zazwyczaj: zaburzenia widzenia, zaburzenia czucia czy nawet niedowład połowiczy i zaburzenia mowy.

 


Atak w przypadku obydwu typów migreny może być poprzedzony tzw. objawami prodromalnymi, które mogą go występować przed nim wcześniej w czasie kilku godzin do dwóch dni. Są to zazwyczaj: zaburzenia łaknienia, apatia, obniżenie nastroju, pobudzenie, ziewanie. Migrenowe bóle głowy mogą być także wywołane przez zmianę warunków pogodowych, niektóre pokarmy czy używki.

Symptomy charakterystyczne dla migreny z aurą oraz bez aury

Migrena – przyczyny i patomechanizm

Tak naprawdę na ten moment nie jest znany w pełni mechanizm występowania i przebiegu na poziomie komórkowym tego zjawiska. Uważa się, że zjawiska naczynioruchowe, metaboliczne oraz genetyczne „uzupełniają się” w wyzwoleniu ataku migreny. Często podkreśla się także czynnik zapalny jako istotny w przebiegu ataku migreny. Uważa się, że na skutek wspomnianych wcześniej zjawisk dochodzi do jałowych ognisk zapalnych w obrębie mózgu, które mogą być kluczowe w pojawieniu się bólu głowy.


Diagnostyka migreny

Niezwykle istotną kwestią w postawieniu prawidłowego rozpoznania jest odpowiedni wywiad. Należy zwrócić szczególną uwagę na okoliczności występowania bólów. Istotna jest także ewentualna korelacja pomiędzy „wyzwalaczami” takimi jak: pokarmy, leki itp., a epizodami bólowymi. Z racji tego, że napady migreny mogą mieć często intensywny przebieg, który może wskazywać na zagrażające życiu schorzenia, np. udar, niezbędnym jest wykluczenie obecności innych chorób. W przypadkach typowych, niebudzących wątpliwości nie przeprowadza się badań obrazowych takich jak np. rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa.

Wyróżniamy także napady padaczkowe nie drgawkowe w których nie występują drgawki. Mogą one objawiać się epizodami utraty świadomości. Wówczas pacjent „zastyga” w danej pozycji i chwilowo traci przytomność. Takie epizody powodują bardzo duże trudności w diagnostyce padaczki. Oczywiście podział epilepsji jest bardzo złożony i powyższy tekst nie wyczerpuje tego tematu


Atak migreny u osoby w podeszłym wieku


Czy migrena to choroba na całe życie?

Niestety dla większości pacjentów tak. Czasami przypadki migreny rozpoznanej w wieku dziecięcym lub młodzieńczym ustępują po osiągnięciu dorosłości. W przypadku osiągania starości często także może dochodzić do remisji choroby, jednak czasami jest wręcz odwrotnie – zwiększa się częstość i ciężkość doświadczanych incydentów bólowych.


Leczenie migreny

Za najskuteczniejsze leki w terapii tej dolegliwości uważa się tryptany. Wykazują one działanie antagonistyczne (przeciwne) w stosunku do receptorów substancji powodującej rozszerzanie się naczyń krwionośnych – serotoniny. Z powodzeniem wykorzystuje się także leki przeciwpadaczkowe np. kwas walproinowy. U pacjentów doświadczających napadów o stosunkowo lekkim lub średnim przebiegu możemy zastosować proste leki przeciwbólowe, takie jak paracetamol, naproksen czy ibuprofen. Ulgę mogą przynieść także glikokortykosteroidy oraz ergotamina. W celach profilaktyki napadów padaczkowych stosuje się także leki z grupy beta-blokerów (bardzo często preparaty z tej grupy wykorzystywane są w leczeniu nadciśnienia tętniczego). W tej roli sprawdzają się także środki farmakologiczne z grupy trójpierściennych leków przeciwdepresyjnych.[1]


Poradnik: jak wybrać najlepszy olej CBD


Olej CBD na migrenę

Olej CBD na ból głowy – czy to może mieć sens?

Od wielu stuleci CBD jest wykorzystywany jako lek przeciwbólowy i znieczulający. Czy może on także przynieść ulgę pacjentom cierpiącym na migrenę? Jeżeli weźniemy pod uwagę komponentę zapalną bólu migrenowego oraz to, że kannabidiol ma udowodnione działanie przeciwzapalne, to możemy przypuszczać, że wykorzystanie tej substancji przy tej dolegliwości może odnieść jakiś skutek. Ponadto, coraz częściej podkreśla się role układu endokanabinoidowego w patomechanizmie migreny. Istnieje hipoteza, że w wyniku niedoboru endokanabinoidów następują procesy metaboliczne w mózgu, które skutkują efektami odpowiedzialnymi za udział w patofizjologii migrenowych bólów głowy. Są to:

 

  1. Zintensyfikowanie przewodnictwa glutaminergicznego czego wynikiem jest tzw. Rozszerzająca się depresja korowa która ma odpowiadać występowaniu aury.
  2. Działanie wazodylatacyjne (naczynioruchowe), które skutkuje występowaniem miejscowych stanów zapalnych.
  3. Upośledzenie czynności płytek krwi, z czego wynika uwalnianie z nich serotoniny, która prowadzi do skurczów naczyń
  4. Obniżenie stymulacji związanej z receptorami CB1, co wywołuje przeczulicę na ból.

 


Jak widać, teoria ta obejmuje główne mechanizmy podejrzewane o udział w migrenie. Na podstawie powyższego akapitu możemy ocenić, że wykorzystanie kannabidiolu w leczeniu migreny może mieć sens. Przyjrzymy się konkretnym próbom wykorzystania tej substancji w terapii.


Wykorzystanie CBD w leczeniu migreny

Przeprowadzono kilka eksperymentów na przestrzeni lat z wykorzystywaniem kannabidiolu jako leku w tym typie bólu głowy. Niestety, jest bardzo mało doniesień na temat wykorzystania go samodzielnie jako pojedynczej substancji w tej terapii. Głównie badano jego połączenie razem z THC. Zazwyczaj jednak nie podawano w jakich proporcjach użyto tych dwóch substancji, a jeśli już to zrobiono to przy próbach nie wskazywano która z nich była bardziej skuteczna.

Olej CBD na migrenę

W pewnym badaniu zastosowano 2 „mieszanki” omówionych substancji w różnych proporcjach. Pierwsza z nich zawierała 19% THC (nie podano składu procentowego innych składników) natomiast druga 9% CBD i 0,4% THC. Zaobserwowano, że w 55% badanych przypadków po podaniu 200mg „mieszanki” dochodziło do poprawy. Niestety, nie podano która z nich była skuteczniejsza. Była to I faza badania. W drugiej pokuszono się o sprawdzeniu działania profilaktycznego wspomnianych substancji w przypadku migreny. Do wspomnianych dwóch kannabinoidów dołączono amitryptylinę wymiennie z THC. Cały preparat składał się więc z 25 mg amitryptyliny lub THC + 200 mg CBD. Po 3 miesiącach zaobserwowano poprawę u 40,4% pacjentów (próbka z THC) oraz u 40,1% (próbka z amitryptyliną). Jak widzimy, skuteczność była na prawie takim samym poziomie. [3][2]

Pierwszych prób klinicznych w leczeniu omawianego schorzenia dokonano już w XIX wieku. We wszystkich z nich używano głównie konopi indyjskich (19% THC oraz 9,1% CBD). We wszystkich przypadkach odnotowywano poprawę. Oczywiście, eksperymenty te były dość prymitywne w porównaniu z dzisiejszymi badaniami. Niemniej, źródła mówią, że badani pacjenci z bólami głowy odnotowywali poprawę. Niestety nie jesteśmy w stanie określić, czy mieli oni migrenę czy bóle głowy na innym podłożu, gdyż wtedy prawdopodobnie pojęcie omawianej przez nas choroby było nieznane. [3]


Podsumowanie

Niestety, nie przeprowadzono celowanych badań, w których użyto tylko CBD do leczenia migreny. Dlatego nie możemy postawić jednoznacznego werdyktu czy jest on skuteczny w terapii tej jednostki chorobowej czy też nie. Obiecujących danych dostarczyły nam wskazane artykuły, jednak nie wiadomo, czy skutek został osiągnięty dzięki działaniu CBD czy THC. Potrzebujemy więcej rzetelnych badań naukowych, aby rozstrzygnąć tą kwestię.


Sprawdź inne schorzenia, przy których olej CBD może okazać się pomocny


Źródła


Chcesz wykorzystać oleje CBD w terapii migreny?
Wybierz jeden z produktów Eir Health: