Olej CBD na padaczkę

Padaczka, nazywana także epilepsją, jest jedną z najstarszych znanych chorób neurologicznych. Wydawać by się mogło, że w temacie, który znamy już tak długo nie można nic dodać. Okazuje się jednak, że CBD może zrewolucjonizować dotychczasowe podejście to tej choroby.


Najogólniej mówiąc, epilepsja to schorzenie, które polega na występowaniu powtarzalnych napadów padaczkowych. Możemy je podzielić na główne grupy:

1) Napady częściowe

2) Napady uogólnione


Oczywiście w obrębie obydwu z tych grup wyróżniamy podkategorie w zależności od przebiegu, jednak skupimy się wyłącznie na różnicach pomiędzy tymi dwoma typami. Zanim jednak przedstawimy je sobie, musimy wyjaśnić czym w ogóle spowodowana jest padaczka. Jej przyczyną jest występowanie wyładowań w obrębie komórek nerwowych (neuronów), które następnie przechodzi na inne obszary mózgu odpowiadające za dane funkcje wywołując specyficzny przebieg napadu padaczkowego.

W pierwszym typie napadów wyładowanie dotyczy tylko niektórych obszarów (części mózgu), w uogólnionych zaś przenosi się na całe mózgowie. Kolejną istotną różnicą jest prawdopodobieństwo utraty świadomości przez chorego i drgawek całego ciała. Jeżeli błędna czynność elektryczna obejmie cały mózg istnieje bardzo duże ryzyko utraty świadomości oraz tego, że całe ciało zostanie wprowadzone w drgawki, gdyż każdy ośrodek ruchowy w korze mózgowej „ma szanse” być pobudzonym. Inaczej jest w napadach częściowych – ryzyko utraty świadomości jest znacznie niższe, co nie oznacza, że nie może ono wystąpić.


Napad padaczkowy – czy zawsze są to drgawki?

Większości z nas wydaje się, że atak padaczki przebiega z bardzo szybkimi, nienaturalnymi drgawkami całego ciała z następczą utratą przytomności. Otóż nie zawsze tak jest. Jak możemy wnioskować na podstawie treści wcześniejszego akapitu, w zależności od miejsca wyładowania w korze mózgowej, napad padaczkowy może przybrać różną postać. Przykładowo, jeżeli ognisko wyładowania dotyka ośrodka czuciowego chory może doświadczać wrażeń czuciowych np. gniecenia w nadbrzuszu, drętwienia kończyn, braku czucia na danym obszarze ciała.

Wyróżniamy także napady padaczkowe nie drgawkowe w których nie występują drgawki. Mogą one objawiać się epizodami utraty świadomości. Wówczas pacjent „zastyga” w danej pozycji i chwilowo traci przytomność. Takie epizody powodują bardzo duże trudności w diagnostyce padaczki. Oczywiście podział epilepsji jest bardzo złożony i powyższy tekst nie wyczerpuje tego tematu


Jak zdiagnozować padaczkę?

Często wśród lekarzy mówi się, że dobry wywiad z pacjentem to 90% rozpoznania. W mało której chorobie tak jak w padaczce stwierdzenie to jest tak prawdziwe. Bardzo istotnych informacji może dostarczyć nam sama relacja chorego i jego otoczenia. Fakty na temat tego jak wyglądał napad padaczkowy, jak pacjent czuł się przed i po nim mogą być kluczowe do rozpoznania oraz ustalenia etiologii.

Podstawowym badaniem diagnostycznym w omawianej chorobie jest EEG. Polega ono na monitorowaniu czynności elektrycznej mózgu. Najwięcej informacji przynosi zapis podczas epizodu padaczki. W tym celu podejmuje się próbę jego wywołania poprzez fotostymulację, hiperwentylację oraz deprywację snu. Uzyskany wynik poddaje się analizie i opracowaniu, na podstawie którego możliwe jest postawienie rozpoznania epilepsji.

Dysfunkcja mózgu w padaczce

Istotną rolę w diagnostyce epilepsji odgrywają także badania obrazowe – tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny. Bardzo często pozwalają one na zlokalizowaniu ogniska padaczkowego w mózgu oraz ocenę jego rozległości. Należy także pamiętać, że padaczka może być objawem niektórych chorób nowotworowych takich jak: glejaki oraz skąpodrzewiaki. Wówczas wspomniane metody diagnostyczne dają szansę na wykrycie choroby pierwotnej. Jest to szczególnie istotne w przypadku tzw. padaczki lekoopornej, gdzie próby leczenia farmakologicznego nie przynoszą skutków.


Nie tylko olej – skuteczność różnych metod przyjmowania CBD.


Leczenie padaczki

Celem terapii jest zmniejszenie częstości ataków padaczki. Zapobieganie im oraz redukcja objawów niepożądanych wynikających ze stosowanej farmakoterapii. Na przestrzeni lat opracowano wiele środków oraz schematów ich używania w leczeniu omawianej choroby. Choremu zaleca się także unikanie czynników, które mogą wyzwalać pojawienie się napadu. Należą do nich: migające światła, zaburzenie rytmu snu, alkohol i inne substancje psychoaktywne. Najczęściej, farmaceutykami używanymi podczas terapii padaczki są:

  • kwas walproinowy
  • lamotrygina
  • topiramat
  • fenytoina
  • karbamazepina

Dobór leków oraz dawki dobiera lekarz na podstawie intensywności objawów oraz typu padaczki. [1]

Leczenie padaczki przy pomocy CBD

Głośno na świecie na temat użycia kannabidiolu w terapii różnych schorzeń zrobiło się po przypadku użycia tej substancji pozyskanej z konopi odmiany Charlotte’s Web w 2011 roku. Sama nazwa wyhodowanej rośliny pochodzi od imienia pierwszej pacjentki – Charlotte Figi. Cierpiała ona na zespół Draveta (odmiana padaczki wieku dziecięcego – bardzo ciężka w swoim przebiegu ze względu na częstość i intensywność napadów drgawkowych). Terapia CBD okazała się bardzo skuteczna. Osiągnięto zmniejszenie intensywności i częstości ataków padaczki.


Fizjologia mózgu a CBD

Przeanalizujmy na jakiej podstawie kannabidiol miałby wpływać na przebieg omawianej dolegliwości.

W obrębie mózgowia znajdują się receptory CB1 których stymulacja pozwala na drodze wielu mechanizmów do pobudzenia przewodnictwa glutaminergicznego oraz GABA-erginczego (podobny efekt końcowy jak w przypadku działania większości konwencjonalnych leków przeciwpadaczkowych). Wynikiem tego jest hamowanie czynności niektórych procesów co hamuje przed powstawaniem i przekazywaniem błędnych pobudzeń w układzie nerwowym.


Sprawdź inne schorzenia, przy których olej CBD może okazać się pomocny


Użycie kannabidiolu w leczeniu padaczki – próby kliniczne

W pewnym dużym przeglądowym badaniu z 2017 roku przytoczono przykład prób klinicznych z użyciem CBD jako substancji zmniejszającej częstość występowania napadów padaczkowych. W grupie poddawanej terapii dawkami 20 mg/kg/mc oraz 10mg/kg/mc zanotowano zmniejszenie epizodów w znacznie większym stopniu niż w grupie placebo.

Na przestrzeni lat przeprowadzono wiele prób na pacjentach z różnymi typami epilepsji. W większości przypadków zanotowano znaczną poprawę stanu pacjentów. Swoje zainteresowanie naukowcy przełożyli głownie na konkretne dwa bardzo ciężkie typy omawianego schorzenia – zespół Dravet oraz zespół Lennoxa-Gastauta. Około roku temu dużą grupę pacjentów (366 osób) poddano próbie leczenia drugiego z wymienionych przy użyciu CBD. Dawki dobierano indywidualnie dla pacjentów, jednak średnio podawano 23 mg CBD/kg/mc.

Olej CBD w zespole Lennoxa-Gastauta - wyniki prób klinicznych

Około 88% pacjentów zgłosiło znaczną poprawę po 48 tygodniach od eksperymentu. Średnio po 1-12 tygodniach trwania badania blisko 48% pacjentów zanotowało zmniejszenie częstotliwości ataków choroby. W okolicy 37-48 tygodnia już 60% badanych sygnalizowało poprawę swojego stanu. Wyniki prób użycia CBD w zespole Dravet także są obiecujące. W pewnym badaniu próbie poddano 199 pacjentów. Leczono ich kannabidiolem w dawkach 10 mg/kg/mc oraz 20 mg/kg/mc. Ponad połowa badanych zanotowała poprawę.


CBD – czy jest szansą dla wszystkich pacjentów?

Badacze Ames and Cridland (1986) poddali badaniu 12 osób cierpiących na padaczkę. Podawano im 200-300 mg CBD na dobę. Nie odnotowano zmniejszenia częstości i ciężkości przebiegu napadów padaczkowych. Tak więc, niestety pomimo tego, że na przestrzeni lat odnotowaliśmy wiele sukcesów w postaci leczenia padaczki mamy także przesłanki, że nie jest ona skuteczna we wszystkich typach tego schorzenia. Ponadto, pojawiły się także przypadki, że wprowadzone do leczenia CBD powodowało pogorszenie stanu pacjenta – głównie nasilenie częstości występowania napadów.


Podsumowanie

Niestety jak widać, terapia kannabidiolem nie przyniesie poprawy wszystkim pacjentom. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat pojawiło się wiele badań na ten temat co świadczy o dużym zainteresowaniu tą kwestią wśród badaczy. Potrzebujemy jeszcze sporo badań, aby odpowiedzieć na pytanie dla jakich pacjentów cierpiących na epilepsję CBD będzie skuteczne. Z racji tego, że kannabidiol wchodzi w reakcję z niektórymi lekami przeciwpadaczkowymi (przykład: klonazepam), nie zaleca się prowadzenia terapii na własną rękę bez konsultacji z lekarzem.

Poradnik: jak wybrać najlepszy olej CBD


Chcesz wykorzystać oleje CBD w terapii padaczki? Skonsultuj to najpierw z lekarzem prowadzącym,
a potem wybierz jeden z produktów Eir Health: