Skutki uboczne CBD

Podobnie jak każda substancja chemiczna, CBD może wykazywać pewne skutki uboczne. Ogólnie jednak, jest to substancja bardzo bezpieczna dla człowieka i tak naprawdę nie wywołuje ona żadnych poważnych i trwałych skutków w naszym organizmie.


Wynikają one najczęściej z nadmiernej stymulacji układu endokannabinoidowego poprzez przyjmowanie nadmiernej ilości CBD. Niektóre jednak są zwykłym następstwem swoistego mechanizmu działania tej substancji w ludzkim ciele. W poniższym artykule przedstawimy i omówimy sobie na podstawie rzetelnych źródeł możliwe działania niepożądane CBD oraz sytuacje w których szansa na ich wystąpienie jest większa w porównaniu do zdrowej, nieprzyjmującej leków osoby.


Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia efektów ubocznych, upewnij się, że zażywasz odpowiednią dawkę CBD - kliknij tutaj


Najczęstsze niepożądane działania CBD

Najbardziej powszechnymi, aczkolwiek najmniej groźnymi efektami ubocznymi stosowania CBD są: uczucie zmęczenia, biegunka, modyfikacja apetytu. [1] Niestety możliwe są inne, bardziej poważne skutki przyjmowania kannabidiolu na poszczególne układy w ludzkim ciele. Występują one bardzo rzadko. Niektóre z nich zaobserwowano jedynie u zwierząt podczas badań i nigdy nie powtórzono podobnych prób na ludzkim modelu. Cześć z nich może pojawić się wyłącznie po spożywaniu bardzo dużych dawek kannabidiolu.

Skutki uboczne CBD w zależności od układu pokarmowego, krwionośnego, odpornościowego oraz hormonalnego

Układ rozrodczy

Badania wykazały obecność receptora kannabinoidowego typu pierwszego na powierzchni ludzkich plemników. [2] Co więcej, anandamid powodował zmniejszenie ich ruchliwości poprzez działanie na wspomniany wcześniej recepetor. Kannabidiol, który także go stymuluje, może wywoływać ten sam efekt. Nie jest to jedyny negatywny skutek tej substancji na męski układ rozrodczy. Omawiana substancja prowadzi także do zaburzenia spermatogenezy. Prowadzi to to zmniejszenia ilości plemników w spermie. Reasumując, CBD może upośledzać płodność mężczyzn poprzez obniżanie płodności nasienia. [3] Niemniej, na układ ten wpływ ma bardzo wiele czynników np. ciśnienie krwi, wiek pacjenta etc. Tak więc, u zdrowych, młodych mężczyzn efekt ten zazwyczaj jest niezauważalny.


Układ pokarmowy

Obok wspomnianych wcześniej nudności oraz zmian apetytu, produkty CBD mogą powodować pewien efekt uboczny, znacznie poważniejszy od wcześniej wymienionych. Ostatnie badania wykazały, na modelu szczura, że przyjmowanie CBD może doprowadzić do uszkodzenia wątroby. Wg. wspomnianego wcześniej badania jest to zależne od przyjmowanej dawki. Mając na uwadze ostatnią modę na suplementację kannabidiolu i idące za tym możliwe przyjmowanie znacznych dawek tej substancji, musimy przestrzec przed tym zjawiskiem[4]. Nie należy jednak obawiać się, że kannabidiol jest trucizną i na pewno zniszczy nam wątrobę. Podobny efekt wywołać może całe mnóstwo “naturalnych” produktów. Doskonałym przykładem jest czosnek, po spożyciu którego możemy obserwować podwyższenie poziomu enzymów wątrobowych, a nawet jej znaczne podwyższenie.


Układ krwionośny

Wspomniany wcześniej anandamid ma także udowodnione działanie kardiodepresyjne (zmniejsza częstość akcji serca) oraz wazodylatacyjne (rozszerza naczynia krwionośne). Przez to ma zdolność do obniżania ciśnienia krwi. Z racji teogo, że w sercu i naczyniach krwionośnych znajdują się także receptory CB1 (anandamid oddziałuje na nie), kannabidiol może powodować skutki podobne do anandamidu. Nadmierne obniżenie ciśnienia krwi może doprowadzić do uczucia senności, zmęczenia a nawet omdleń [5].


Układ odpornościowy

Jedno z badań dowiodło, że CBD ma zdolność ingerencji w funkcjonalność układu odpornościowego. Najogólniej mówiąc substancja ta wpływa na poziom poszczególnych cytokin oraz pewnych komórek odpornościowych. W największym stopniu dotyczy to limfocytów B ora T. Oczywiście działanie to może mieć korzystny wpływ na przebieg chorób autoimmunologicznych oraz reumatycznych. Z drugiej strony istnieje ryzyko pogorszenia się stanu pacjenta dotkniętego HIV lub z toczącym się procesem nowotworowym [6].


Zdrowie psychiczne i samopoczucie

Od dawna próbowano badać substancje zawarte w marihuanie pod kątem ich użyteczności w leczeniu lęku, bezsenności oraz zaburzeń depresyjnych. Coraz więcej badań ujawnianych w ostatnim czasie pozwala zaobserwować obiecujące rezultaty tych prób. Niemniej, należy mieć na uwadze, że przyjmowanie dawek znacznie większych niż zalecone może spowodować często odwrotny skutek. Przykładem jest wykorzystanie kannabidiolu w leczeniu lęku. W tym przypadku stosowanie zawyżonych dawek może potęgować istniejące objawy. [7]. Przeprowadzone na małpach badanie udowodniło, że CBD może znacznie nasilać działanie THC w przypadku jednoczesnego przyjmowania tych substancji. [8]


Ryzyko zmniejszania narządów

Kilka przeprowadzonych badań, głównie na małpach, wykazało zmniejszenie się narządów na skutek długotrwałego stosowania CBD. Jako najczęściej wymieniane są: serce, nerki, wątroba oraz jądra. [9][10][11]


Układ hormonalny

Podczas prowadzonego doświadczenia mającego na celu ocenę wpływu przyjmowania marihuany na płodność wysnuto niepokojące wnioski. Otóż, poddani próbie mężczyźni przez minimum 4 dni w tygodniu przez okres 6 miesięcy stosowali wspomnianą wcześniej używkę. Zauważono, że po pewnym czasie stężenie w ich krwi hormonów: FSH, LH oraz testosteronu uległo obniżeniu. Badacze łączyli ten fakt ze stymulacją receptora CB1 przez metabolity zawarte w roślinie. Należy dodać, że na ten właśnie receptor może także oddziaływać CBD. Może to prowadzić do obniżenia płodności. Niestety, nie zostało poznane to, czy wspomniany wcześniej receptor w większym stopniu stymulowany jest przez CBD czy przez THC przez co nie wiemy która z tych substancji ma większy wpływ na to zjawisko [14].


CBD a interakcje z innymi substancjami leczniczymi

W kontekście działań niepożądanych CBD bardzo często wymienia się jego interakcje z innymi, przyjmowanymi przez dana osobę lekami. W przypadku kannabidiolu w niemal wszystkich przypadkach interakcję są wynikiem odziaływania CBD na cytochrom P450 wynikiem czego jest niekontrolowana zmiana stężenia innego leku we krwi, który jest metabolizowany przez wspomniany wcześniej cytochrom. Najogólniej mówiąc, “struktura” ta jest zespołem białek, której funkcją jest rozkład substancji przyjmowanych przez organizm, zwłaszcza leków. Praktycznym przykładem tego zjawiska jest zwiększenie stężenia we krwi klobazamu wywołane przyjmowaniem w tym samym czasie kannabidiolu u pacjentów z padaczką. Jak wiemy, omawiana przez nas substancja jest wykorzystywana na świecie do leczenia zespołu Draveta oraz Lennoxa-Gastuata, które są wariantami padaczki. Niestety, podobne efekty widoczne są w przypadkach stosowania innych leków na tą chorobę. Oczywiście są leki, które w wyniku podobnego mechanizmu zmniejszają stężenie CBD we krwi. Interakcja z innymi substancjami w przypadku kannabidiolu nie ogranicza się jedynie do wpływu na P450. Zauważono także, że może on rozregulowywać także czynność glikoproteiny P, której główną funkcją jest wydalanie z komórek ciała zbędnych substancji (mogą być to np. leki). Efektem tego może być także zwiększenie stężenia niektórych leków w organizmie człowieka. Coraz powszechniej wykorzystywanym efektem interakcji CBD z innymi środkami jest jego wpływ na potęgowanie działania opioidów [13]. Pozwala to na osiągnięcie silnego efektu przeciwbólowego przy użyciu mniejszej dawki leku. Niesie to niestety także ryzyko wzmacniania efektów tych leków w przypadku zażywania ich przez osoby od nich uzależnione.


Podsumowanie

Jak możemy wywnioskować z powyższego artykułu, działania niepożądane CBD nie są poważne i nie zagrażają zdrowiu w przypadku zdrowych, nie przyjmujących innych leków osób. Niemniej należy pamiętać o pewnych skutkach, które mogą być dla danego pacjenta nieakceptowalne np. upośledzenia płodności, obniżenie poziomu testosteronu, które może prowadzić do obniżenia libido. Bardziej poważne skutki takie jak: obniżenie odporności oraz hypotensia nie są niebezpieczne dla osób zdrowych. W przypadku chęci stosowania kannabidiolu należy zawsze pamiętać o ewentualnie przyjmowanych lekach. Rzeczą najważniejszą dotyczącą wszystkich substancji przez nas przyjmowanych jest dawka. Paracelsus, uznawany za ojca nowożytnej medycyny powiedział niegdyś: Cóż jest trucizną? Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. Tylko dawka czyni, że dana substancja nie jest trucizną. Nie sposób nie zgodzić się z tymi słowami, gdyż nawet przedawkowanie wody może doprowadzić nas do śmierci. Nigdy nie należy przekraczać zalecanej, bezpiecznej maksymalnej wskazanej do przyjęcia ilości substancji.


Więcej o CBD i nie tylko w kompleksowym kompendium wiedzy o CBDŹródła

Chcesz wybrać wysokiej jakości olej CBD i zminimalizować niepożądane efekty uboczne?
Wybierz jeden z produktów Eir Health: