Zastosowanie CBD w zespole jelita drażliwego IBS

Nawet do 20% społeczeństwa może borykać się z problemem zespołu jelita drażliwego. Jak się okazuje, CBD może w znaczący sposób poprawić komfort życia ludzi dotkniętych tym schorzeniem. Sprawdź jak CBD wykorzystywane jest w leczeni IBS.


Zespół jelita drażliwego – objawy

Tak, jak już wcześniej zostało wspomniane, podstawowym symptomem w tej jednostce chorobowej jest ból brzucha. Dotyczy on zazwyczaj podbrzusza, aczkolwiek może on występować również w innych obszarach. Cechuje się zmiennym charakterem – raz punktowy, w innym przypadku rozlany, trudny do zlokalizowania. Współtowarzyszą temu biegunki lub zaparcia. Niektórzy doświadczać mogą nawet naprzemiennego występowania tych dwóch zjawisk.


Przyczyny zespołu jelita drażliwego

Obecnie nie jest ustalona przyczyna ani konkretny patomechanizm dla tej jednostki. Uważa się, że wpływ mają:

  • zaburzenia motoryki przewodu pokarmowego
  • zaburzenia osi mózgowo-jelitowej

Bardzo często poruszana jest także kwestia powikłań po przebytej biegunce infekcyjnej – zakażeniu układu pokarmowego. Jest coraz więcej przesłanek, że choroba jest w pewnym stopniu uwarunkowana genetycznie i może być przekazana dzieciom. Z racji tego, że znaczna część pacjentów z omawianymi dolegliwościami ma pozytywny wywiad w kierunku depresji, podejrzewa się, że zespół jelita drażliwego może mieć także podłoże psychiatryczne.


Diagnoza IBS

Podstawą do rozpoznania choroby jest szczegółowy wywiad ukierunkowany na występujące dolegliwości. Dotyczy on głównie charakteru bólu, wyglądu stolca oraz obecność zaparć lub biegunek. Według kryteriów rozpoznania objawy muszą trwać przynajmniej 3 miesiące. Należy także przeprowadzić szereg badań diagnostycznych w celu wykluczenia innych chorób objawiających się podobnymi symptomami. Warto więc wykonać:

  • morfologię krwi wraz z CRP i OB
  • badanie kału

Można rozważyć również ewentualne wykonanie kolonoskopii w celu wykluczenia jednostek z zakresu nieswoistych chorób zapalnych – choroby Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG).


Zespół jelita drażliwego - leczenie

Nie ma obecnie precyzyjnego, ukierunkowanego na przyczynę leczenia tej choroby. Prowadzona terapia opiera się na przestrzeganiu diety eliminacyjnej, mającej na celu wykluczenie z jadłospisu produktów potęgujących objawy. Zawsze zaleca się eliminację pokarmów tłustych oraz kawy. Prowadzi się także leczenie objawowe w celu złagodzenia symptomów. W przypadku bolesnych bólów brzucha skuteczne są leki działające rozkurczowo. Szczególną uwagę powinniśmy poświęcić biegunkom u osób starszych. Wśród nich bardzo ważne jest uzupełnianiu płynów, gdyż ta grupa pacjentów narażona jest szczególnie na odwodnienie. Z racji większego zauważania roli flory bakteryjnej w patomechanizmie chorób układu pokarmowego, wszystkim pacjentom zaleca się stosowanie probiotyków. Szczególnie dotyczy to pacjentów, u których przeważa w wywiadzie biegunka.


Rokowanie IBS

Jak wspomnieliśmy we wcześniejszym akapicie, przyczyna omawianej jednostki chorobowej jest nieznana. Między innymi dlatego na ten moment jest ona nieuleczalna. Wspomniane wcześniej metody terapeutyczne łagodzą i/lub zmniejszają częstość występowania objawów, co łagodzi przebieg choroby. Niemniej jednak, choroba nie wpływa na inne funkcje życiowe ani nie upośledza czynności innych układów funkcjonalnych organizmu [1][2].


Zanim zaczniesz wykorzystywać CBD w leczeniu IBS, zapoznaj się z instrukcją dawkowania.


Wykorzystanie CBD w leczeniu zespołu jelita drażliwego

Pierwszą kwestią jaką musimy wziąć pod uwagę jest to, czy produkty CBD mogą wpływać poprzez jakiś mechanizm na pracę układu pokarmowego. Okazuje się, że znajdują się w nim receptory CB1, będące częścią układu endokannabinoidowego, które odgrywają istotną rolę w regulacji perystaltyki przewodu pokarmowego. Widzimy więc, że łączy się to z jedną z teorii mechanizmu występowania IBS. Kwestię tę poddano badaniu. W 1974 roku sprawdzono wpływ kannabinoidów – THC oraz CBD na motorykę jelit. Eksperyment dowiódł, że CBD samo w sobie przejawia nieznaczną zdolność do spowalniania perystaltyki jelit. Zauważono także, że wzmacnia ono działanie THC na tym polu, które ma taki sam skutek [3][4]. Na modelu szczura zauważono jeszcze inne, bardzo pomocne skutki działania CBD. Otóż, kannabidiol poprzez działanie na receptory zawarte w układzie pokarmowym może indukować regenerację nabłonka jelitowego. Jako dygresję warto wspomnieć, że zdecydowana większość biegunek przebiega wraz z uszkodzeniem tej mikrostruktury. Niestety, obecnie brak jest dowodów na występowanie takiego samego efektu wśród ludzi. W przypadku innych przewlekłych chorób jelit (WZJG, choroba Leśniowskiego-Crohna) kannabidiol przynosił pozytywne skutki. Podkreślano tutaj głównie korzystne działanie przeciwzapalne oraz hamujące perystaltykę (w obydwu tych chorobach występują biegunki) [7][8][9][10]. Wspomnieliśmy wcześniej o dostrzeganej roli flory bakteryjnej jelit w procesach chorobowych. Poddano także badaniom kwestię wzajemnego wpływu pomiędzy układem kannabinoidowym a mikroflorą. Na modelu myszy udowodniono, że poszczególne gatunki bakterii zwiększały ilość receptorów CB1 i CB2 w strukturze jelita, podczas gdy inne nie miały takiego wpływu. Sugeruje to, że te dwa „układy” są ze sobą skorelowane [11].

Wpływ CBD na perystaltykę jelit

Leki zawierające CBD, a terapia IBS

Czy leki zwierające CBD mogą pomóc w leczeniu IBS? Jeżeli preparat w formie gumy do żucia możemy nazwać lekiem… to okazuje się, że tak. Amerykańska firma od 2016 roku prowadzi próbę nad gumą do żucia zawierającą CBD. Produkt docelowo ma łagodzić objawy omawianej jednostki chorobowej. Na ten moment brak jest jednak informacji odnośnie wyniku próby oraz o ewentualnej rejestracji produktu. Wiadomo tylko, że farmaceutyk był dobrze tolerowany wśród dotychczas przebadanych [5][6].


Chcesz poznać więcej zastosowań CBD? Sprawdź, co przygotowaliśmy dla Ciebie w naszym kompendium wiedzy o CBD.


Podsumowanie

Jak możemy wnioskować zespół jelita drażliwego jest dość powszechną chorobą. Nie jest on niebezpieczny dla życia, jednak jego objawy mogą być dokuczliwe. Przedstawione powyżej mechanizmy działania CBD są często podobne do działania konwencjonalnych leków powszechnie stosowanych – chociażby probiotyki. Sugeruje to, że kannabidiol ma szanse być także stosowany w łagodzeniu objawów tego schorzenia. Niestety, brakuje celowanych badań na konkretne działania CBD w tej jednostce chorobowej. Niemniej, jeśli ktoś próbuje testować klinicznie preparat z tą substancją pod kątem leczniczym, oznacza to, że widzi w tym potencjał i ma ku temu istotne podstawy, ponieważ CBD wykorzystywane jest już w leczeniu wielu schorzeń.


Źródła

 


Chcesz wykorzystać oleje CBD by złagodzić objawy zespołu jelita drażliwego IBS? Skonsultuj to najpierw z lekarzem prowadzącym, a potem wybierz jeden z produktów Eir Health: